Category: Supertrieda

Vyhlásenie o používaní osobných údajov.

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely projektu SuperTrieda. V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. súhlasím so zverejnením videí a fotografií detí, účastníkov projektu na stránkach projektu SuperTrieda a jeho partnerov – Zastúpenia EK v SR a MŠVVaŠ SR.

Advertisement